Doby lovu zvěře

Doby lovu zvěře

Podle Vyhlášky č. 343/2015 Sb., č. 403/2013 Sb., č. 480/2002 Sb., a č. 403/2013 Sb. Ministerstva zemědělství o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách lovu zvěře.

Zvěř srstnatá

Jelen a laň jelena evropského*

01.08. - 15.01.

Kolouch jelena evropského*

01.08. - 31.03.

Jelen, laň a kolouch jelena siky Dybowského*

16.08. - 31.12.

Jelen a laň jelena siky japonského*

01.08. - 15.01.

Kolouch jelena siky japonského*

01.08. - 31.03.

Daněk skvrnitý, daněla*

16.08. - 31.12.

Danče*

16.08. - 31.03.

Jelen, laň a kolouch jelence běloocasého*

01.09. - 31.12.

Srnec obecný*

16.05. - 30.09.

Srna, srnče*

01.09. - 31.12.

Muflon, muflonka*

01.08. - 31.12.

Muflonče*

01.08. - 31.03.

Prase divoké

01.01. - 31.12.

Kozel , koza a kůzle kozy bezoárové*

01.09. - 31.12.

Kamzík horský, kamzice, kamzíče 

01.10. - 30.11.

Zajíc polní* 

01.11. - 31.12.

Zajíc polní

( jen odchytem )

01.01. - 31.01.

Zajíc polní

( jen loveckými dravci )

01.09. - 31.12.

Králík divoký*

01.11. - 31.12.

Jezevec lesní*

01.09. - 30.11.

Liška obecná

01.01. - 31.12.

Kuna lesní a skalní*

01.11. - 28.02.

Ondatra pižmová

01.11. - 29.02.


Zvěř pernatá

Bažant obecný*

16.10. - 31.12.

Bažant obecný* - kohout i slepice

( jen v bažantnicích )

16.10. - 31.01.

Bažant obecný* - kohout i slepice

( jen odchytem )

01.01. - 31.03.

Bažant obecný* - kohout i slepice

( jen odchytem v bažantnicích )

01.02. - 31.03.

Bažant obecný* - kohout i slepice

( jen loveckými dravci )

01.09. - 31.12.

Bažant obecný* - kohout i slepice

( jen loveckými dravci v bažantnicích )

01.09. - 31.01.

Bažant královský* - kohout

16.10. - 15.03.

Bažant královský* - slepice

( jen v bažantnicích )

16.10. - 31.12.

Krocan divoký - kohout

15.03. - 15.04.

Krocan divoký a krůta

01.10. - 31.12.

Husa polní, velká běločelá*

16.08. - 15.01.

Kachna divoká, polák velký, polák chocholačka*

01.09. - 30.11.

Lyska černá*

01.09. - 30.11.

Perlička obecná

16.10. - 31.12.

Holub hřivnáč

01.08. - 31.10.

Hrdlička zahradní

16.10. - 15.02.

Straka obecná

01.07. - 28.02.

Vrána obecná

01.07. - 28.02.

 Zvěř označená * má stanoveny výjimky v době lovu