CENÍK

Srnčí zvěř 

Doba lovu:
Srnec 16.5. - 30.9.
Srna, Srnče 1.9. - 31.12
Doba říje 15.7. - 15.8.

Medaile:

Bronzová 105 - 114,99 CIC
Stříbrná 115 - 129,99 CIC
Zlatá 130 + CIC

                                     Body CIC                                                € 

Srna                                                                             35 €
Srnče                                                                           25 €

Srnec 

  •  Paličkář (do 5 cm)                                                  75 €           

                           do 70                                                         180 €

                            70,01                          - 75                        200 €

                            75,01                          - 80                        220 €

                            80,01                          - 85                        240 €

                            85,01                          - 90                        290 €

                            90,01                          - 95                         315 €

                            95,01                          - 100                       360 €

                           100,01                          - 105                       450 €

´ + za každý další započatý bod 105    - 114,99                      35 €

                           115                               - 129,99                     45 €

                          130 +                                                              65 €

Doprovod                                                                      25 €/50 € den

Postřelení                                   - Srnec                                 150 €

                                                   - Srnče, srna                          35 €

Preparace                                                                                30 €

Hlava s krkem k preparaci                                                      25 €

Deka                                                                                         30 €

Jelen sika (japonský)

Doba lovu;

Jelen, kolouch - 1.8. - 15.1.
Laň - 1.8. - 15.1.
Doba říje - 1.10. - 31.10

Medaile:

Bronzová     225 - 239,99 CIC
Stříbrná     240 - 254,99 CIC
Zlatá     255 + CIC

                                                  Body CIC                                       €

Laň                                                                                            100 €
Kolouch                                                                                     80 €

Jelen                                           Špičák                                  170 €

                                                    od 180                                 580 €

                                                    180,01            - 200             730 €

                                                   200,01            - 215              830 €

                                                    215,01            - 224,99      1.050 €

                                                    225                - 239,99      1.450 €

                                                    240                - 254,99      1.750 €

                                                    255                - 260          2.060 €

                                                    260 +                                2.060 €

                                     + za každý další bod                             80 €

Doprovod                                                                         25 €/50 € den

Postřelení                                 - Jelen                                     515 €

                                                 - Kolouch, Laň                           75 €

Preparace                                                                                  30 €

Hlava s krkem k preparaci                                                        25 €

Deka                                                                                          30 €

Daňčí zvěř

Doba Lovu: 

Daněk, daňče -    1.8. - 15.1.
Daněla -          1.8. - 15.1.
Doba říje -      1.10. - 31.10.

Medaile

Bronzová      160 - 169,99 CIC
Stříbrná        170 - 179,99 CIC
Zlatá             180 + CIC

                                                   Body CIC                                       €

Daněla                                                                                       100 €
Daňče                                                                                         80 €

Daněk                                         Špičák                                   150 €

                                                        100              - 124,99        200 €

                                                        125              - 129,99         350 €

                                                        130              - 134,99         480 €

                                                        135              - 139,99         600 €

                                                        140              - 144,99         650 €

                                                        145               - 149,99        750 €

                                                        150               - 154,99       900 €

                                                        155               - 159,99     1.050 €

                                                        160               - 164,99       1.150 €

                                                        165               - 169,99      1.200 €

                                       + za každý další bod CIC

                                                        170                - 179,99          75 €

                                                        180 +                                  120 €

Doprovod                                                                         25 €/ 50 € den

Postřelení                                    - Daněk                                  515 €

                                                     - Daňče, daněla                      75 €

Preparace                                                                                    30 €

Hlava s krkem k preparaci                                                          25 €

Deka                                                                                             30 €

Jelení zvěř 

Doba lovu: 

Jelen, kolouch -    1.8. - 15.1.
Laň -        1.8. - 15.1. 
Doba říje -    cca 5.9. - 30.9.

Medaile:

Bronzová         170 - 189,99 CIC
Stříbrná          190 - 209,99 CIC
Zlatá               210 + CIC

                                                        Body CIC                                           €

Laň                                                                                                       120 €
Kolouch                                                                                               100 €

Jelen                                                 Špičák                                      200 €

                                                            od                - 109,99              270 €

                                                            110                - 129,99              470 €

                                                            130               - 139,99              670 €

                                                            140               - 149,99              840 €

                                                            150               - 154,99            1.050 €

                                                            155                - 159,99            1.270 €

                                                            160                - 164,99            1.350 €

                                                            165                 - 169,99           1.600 €

                                                            170                 - 174,99            1.800 €

                                                            175                  - 179,99          2.050 €

                                                            180                  - 184,99          2.250 €

                                                            185                  - 189,99          2.500 €

                                                  + za každý další bod

                                                            190                  - 199,99               90 €

                                                            199,99            - 209,99              150 €

                                                            210                 - 219,99              300 €

                                                            přes                - 220                   400€

Doprovod                                                                                      25 €/50 € den

Postřelení                                      - Jelen:
                             50% ceny z objednané bodové hodnoty

                                                      - Kolouch, Laň                                   75 €

Preparace                                                                                               30 €

Hlava s krkem k preparaci                                                                     25 €

Deka                                                                                                       30 €

Muflon

Doba lovu; 

Muflon, muflonka 
Muflonče                1.10. - 31.12. 
Doba říje              15.10. - 20.11.

Medaile:

Bronzová        185 - 194,99 CIC
Stříbrná          200 - 204,99 CIC
Zlatá               205 + CIC

                                                                   Body CIC                                  €

Muflonka                                                                                               80 €
Muflonče                                                                                              60 €

Muflon                                                        do 150                               390€

                                                                   150,01              - 155          525 €

                                                                   155,01              - 160          625 €

                                                                   160,01              - 165          680 €

                                                                   165,01              - 170           750 €

                                                                   170,01               - 175          830 €

                                                                   175,01               - 180          900 €

                                                                   180,01               - 185        1.050 €

                                                                   185,01               - 190        1.200 €

                                                                   190,01               - 195        1.350 €

                                                                   195,01              - 200        1.600 €

                                                                  200,01              - 205       2.000 €

                                                                  205,01              - 210        2.400 €

                                                                   210,01 +                           2.400 €

                                                     + za každý další bod                        180 €

Doprovod                                                                                     25 €/ 50 € den

Postřelení                                                 - Muflon                               460 €

                                                       - Muflonka, muflonče                      40 €

Preparace                                                                                              30 €

Hlava s krkem k preparaci                                                                    25 €

Deka                                                                                                       30 €

Černá zvěř

Doba lovu: 

Kňour a bachyně -         1.8. - 31.12,
Lončák a sele -              celoročně
Doba chrutí -                 20.11. - 20.12

Medaile:

Bronzová               110 - 114,99 CIC
Stříbrná                 115 - 119,99 CIC
Zlatá                      120 + CIC

                                                                Body CIC                                       €

Bachyně                                         (vyvržená nad 60 kg)                     500

Bachyně                                         (vyvržená do 60 kg)                      200 €

Lončák                                             (vyvržený do 60 kg)                      120 €

Sele                                                                                                           80 €

Kňour                                                            do 100                              350 €

                                                                      100,01            - 105           400 €

                                                                      105,01            - 110            550 €

                                                          + za každý další bod                      90 €

Doprovod                                                                                       25 €/ 50 € den

Postřelení                                                   - Kňour                                  210 €

                                                      - Sele, lončák, bachyně                      80 €

Preparace                                                                                                  30 €

Hlava s krkem k preparaci                                                                        25 €

Deka                                                                                                           30 €

Naháňka

Poplatek za organizaci naháňky / lovec

Počet odstřelených ks                                             od 3 kusů                 120 €

Počet odstřelených ks                                            4 - 10 kusů                 170 €

Počet odstřelených ks                                            11 - 14 kusů                 180 €

Počet odstřelených ks                                               15 + kusů               200 €

Odstřely zahrnuté v poplatku:

  • Černá... Sele, Lončák
  • Sika... Laň, Kolouch
  • Mufloní zvěř ... Ovce, Muflonče

V ceně je také zahrnuta cena výše uvedených odstřelených div. zvířat.

V ceně není zahrnut odstřel trofejové zvěře, tj. srnec, jelen, lončák, muflon, bachyně a kňour.

Ubytování

Jsme schopni zajistit ubytování ve městě Teplá, které je od honitby cca 4,5 km a to v Hotelu U Nádraží nebo penzionu Plzeňka.

https://www.hotelunadrazi.cz/

https://penzion-plzenka-tepla.hotel.cz/

Nabízíme i možnost zajištění luxusního ubytování v Mariánských Lázních.

Je také možné lovit trofejovou zvěř v naší oboře, jedná se o zvěř: jelen lesní, daňčí, mufloní a jelena siku, tyto lovy jsou zlevněny o 10% oproti ceníkové sazbě odstřelu.

Možnost lovit podle ceníku ve volné přírodě o rozloze 3000 ha nebo v oboře o rozloze 100 ha

Další poplatky

Úspěšný dosled psem                                                                                                55 €

Neúspěšný dosled se psem                                                                                       35 €

Zapůjčení zbraně včetně munice                                                                              100 €

Bourání zvěřiny                                                                                                            20 €

Stažení zvěřiny                                                                                                             30 €

Chybná rána                                                                                                                 60 €

Zájemcům je možné poskytnout řádně veterinárně ošetřenou zvěřinu i ve velkém množství.