CENÍK

Zájemcům je možné poskytnout řádně veterinárně ošetřenou zvěřinu i ve velkém množství.