Přehlídka a výstava trofejí zvěře

18.04.2017

Hodnocení trofejí zvěře ulovené v sezóně 2016-2017


Akci pořádá Magistrát města Karlovy Vary, odbor životního prostředí, ve spsolupráci s Českomoravskou mysliveckou jednotou, OMS Karlovy Vary


Sběr trofejí bude proveden v budově střední lesnické školy ve Žluticích, a to:

18.4.2017 - 19.4.2017 od 8:00 do 18:00 hodin

Hodnocení trofejí:

20.4.2017

Výstava bude pro veřejnost slavnostně zahájena dne 23.4.2017 v 15:00 hodin. Dále bude výstava otevřena denně, a to:

-24.4.2017 - 28.4. od 8:00 do 18:00 hodin                                                                                    -29.4.2017 od 9:00 do 16:00 hodin                                                                                               -30.4.2017 od 9:00 do 12:00 hodin

Výdej trofejí :

od 2.5.2017 do 3.5.2017 od 8:00 do 18:00 hodinVybavení trofejí

V případě, že budete mít zájem o přspění trofejí k vystavení, zde je několik informací jak trofeje předkládat.

Kromě jelena evropského, je nutné trofeje předkládat za každý druh zvěře samostatně v pevných krabicích nebo přepravkách, které budou zřetelně označeny číslem a názvem honitby.  

Trofeje se předkládají řádně vypreparované, a se spodní čelistí, u jelena evropského, jelena siky, daňka a srnce. Spodní čelist u zvěře muflonní a černé se nepředkládá. Spodní čelist se váže pevným provázkem u řezáků a přivazuje se na pravý oblouk očního důlku tak, aby vzdálenost od lebky byla asi 10cm. Visačka, vyplněná hůlkovým písmem nebo tištěná(PC,psací stroj apod.), se váže na levý oční důlek rovněž ve vzdálenosti asi 10cm.

U zvěře ulovené zahraničními lovci, se místo trofejí mohou předložit fotografie a bodovací tabulky.

Při předávání trofejí na přehlídku předloží mylsivecký hospodář nebo jím pověřená osoba zároveň ve dvojím vyhotovení seznam trofejí na předepsaném tiskopise, a to pro každý druh zvěře zvlášť. Vyplňují se pouze rubriky silně orámované, přičemž pořadové číslo na seznamu bude totožné s číslem uvedeným na visačce.

Bodovány budou pouze medailové trofeje, na požádání ( při příjmu trofejí ) je možné požádat o hodnocení všech trofejí.